Toolkit publiekscampagne

'Iedereen informatie bij een noodsituatie' is de campagneboodschap van de landelijke publiekscampagne. In online video’s vertellen Nederlanders over hun ervaring met NL-Alert in uiteenlopende situaties en de wijze waarop zij hun omgeving informeren.

In deze toolkit staan de campagnematerialen, zodat jullie ook via jullie eigen kanalen inwoners van jullie regio kunnen informeren over het belang van NL-Alert. Aan de rechterzijde kunnen de volgende bestanden worden gedownload. Video's (incl. ondertiteling) zijn vanaf nu ook beschikbaar via YouTube. Klik daarvoor op onderstaande titels.

Online video's (15 seconden)

Communicatie- en campagnemateriaal

Een landelijke lokale campagne

Gedurende zes maanden zal de campagne met een landelijke boodschap over NL-Alert lokaal worden ingezet. 1 a 2 dagen na een ingezet NL-Alert in een bepaalde regio zal de campagne gaan draaien in de (hele) desbetreffende veiligheidsregio. Het team van NL-Alert zal contact opnemen met de risicocommunicatieadviseur die deelneemt in de vakgroep risicocommunicatie om de campagne aan te kondigen.

Om voldoende spreiding te waarborgen wordt per regio maximaal 2 keer campagne gevoerd. Regio's die in de zes maanden geen NL-Alert hebben uitgezonden, zullen in het tweede deel van 2022 aan bod komen. Hierover worden jullie geïnformeerd.

Extra aandacht voor NL-Alert vragen in jouw regio?

Wil je nog meer aandacht schenken aan NL-Alert in jouw regio? Bijvoorbeeld na een inzet van het alarmmiddel? Maak dan ook gebruik van de toolkit na inzet NL-Alert.

Vragen?

Als je aanvullende vragen hebt, neem dan contact op met het ministerie van Justitie en Veiligheid via nl-alert@minjenv.nl.