Toolkit na inzet NL-Alert

Regelmatig wordt NL-Alert in Nederland ingezet. Krijgen jullie na een inzet ook veel vragen van burgers en/of media? En kost het jullie veel tijd in de nafase van een crisis, ramp of incident deze vragen te beantwoorden? Dan helpt deze toolkit jullie!

De toolkit-materialen kun je afzonderlijk of samen gebruiken om zowel proactief als reactief te communiceren met burgers en media. Een aantal materialen hebben meer een informatieve functie voor jullie achtergrond. De toolkit bestaat uit de volgende onderdelen.

Documenten

Proactieve burgercommunicatie

Reactieve burgercommunicatie

Video's

Vragen?

Als je aanvullende vragen hebt, neem dan contact op met het ministerie van Justitie en Veiligheid via nl-alert@minjenv.nl.