Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op nl-alert.nl, gebruikt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Daarnaast voldoet de NCTV ook aan de andere eisen van de geldende privacywetgeving. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de NCTV onderdeel van uitmaakt.