Message House

In het Message House staan de belangrijkste boodschappen over NL-Alert. Je kunt het Message House gebruiken bij het opstellen van communicatiemiddelen.