NL-Alert App Auditieve beperking zonder tolk

Bij een noodsituatie stuurt de overheid een NL-Alert om iedereen in de buurt direct te informeren. Maar mensen met een auditieve beperking, horen het alarmgeluid soms niet. En missen daardoor de noodmelding.
Speciaal voor hen is er de NL-Alert app.
Die trekt de aandacht met lichtflitsen, maakt het mogelijk om NL-Alerts terug te lezen en toont een kaart met informatie over wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen.
Dus heb je een auditieve beperking? Download dan nu de NL-Alert app. 
Iedereen direct informatie bij een noodsituatie.