Zo werkt NL-Alert

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Een NL-Alert wordt uitgezonden door de zendmasten van de Nederlandse providers van mobiele telefonie. Tijdens een ramp, ernstig incident of crisis bepaalt de overheid in welk gebied het NL-Alert wordt uitgezonden. Alle zendmasten die bereik hebben in het gebied, zenden het NL-Alert uit.