Inzet- en beleidskader NL-Alert

Dit Inzet- en Beleidskader dient ervoor om op bestuurlijk en operationeel niveau aan te geven wanneer, in welke situaties en door wie NL-Alert kan worden ingezet. Naar aanleiding van concrete inzetten, doorontwikkeling van NL-Alert en de evaluatie van het Inzet- en Beleidskader 2015 is het Inzet- en Beleidskader geactualiseerd. Evaluatie dient te blijven plaatsvinden.